Yhdenvertaisuus

Ebe ry sitoutuu edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan.Ebe ry haluaa ketään vähättelemättä tarjota jäsenilleen sellaisen yhteisön, jossa jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi ja arvostetuksi omana itsenään. Ebe ry huolehtii siitä, että jokainen jäsenistön jäsen voi kääntyä ainejärjestön hallituksen puoleen, jos kokee kohdanneensa syrjintää tai eriarvoista kohtelua. Velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta koskee kaikkea Ebe ry:n toimintaa sekä ainejärjestön hallitusta ja jäsenistöä.

Mikäli havaitset syrjintää, kiusaamista, häirintää, tai mitä tahansa muuta yhdenvertaisuutta rikkovaa toimintaa Ebe ry:n tapahtumissa, toiminnassa tai yliopistolla voit tällä lomakkeella ilmoittaa siitä Ebe ry:n yhdenvertaisuusvastaaville.. Yhteydenotot ovat anonyymejä ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jolloin olemme sinuun asiaan liittyen yhteydessä.

Lomakkeeseen pääset tästä!